Thông tin thanh toán chính thức của tinh dầu bơ 47 (www.daubo47.com) mọi thông tin thanh toán khác không phải trong file này quý vị phải có sự xác nhận trực tiếp từ số điện thoại để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã chuyển khoản đúng.

Ngân hàng Đông Á Bank:

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Việt
  • Chi Nhánh: Tân Bình
  • STK: 0105224479

Ngân hàng Vietcombank

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Việt
  • Chi Nhánh: Buôn Hồ
  • STK:

Ngân hàng ACB

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Việt
  • Chi Nhánh: Maximax Cộng Hòa (TPHCM)
  • STK: